• Allganizer Professional Organizing, opruimen
  • Opruimen, rust, ruimte, overzicht en structuur

Links

Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl/pgb
Per Saldo (Persoonsgebonden Budget) www.pgb.nl
CAK www.hetcak.nl
MEE zuid-oost Brabant MEE Zuid-oost Brabant
Nederlandse vereniging voor autisme NVA
Centrum Autisme Volwassenen Eindhoven CAV Eindhoven
Autisme Informatie Centrum AIC
Vereniging Volwassenen met AD(H)D Impuls
Voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis       Balans
Persoonlijke coaching ADHD Best Coaching
   
Organize online  www.organize-online.nl
Startkabel: Professional Organizer PO-startkabel