• Allganizer Professional Organizing, opruimen
  • Opruimen, rust, ruimte, overzicht en structuur

Disclaimer

Informatie

De informatie op https://www.allganizer.nl wordt door Allganizer verstrekt met als doel de gebruiker van algemene informatie te voorzien. Deze informatie is geen vervanging voor de professionele advisering en dienstverlening van Allganizer.

Een garantie voor een ononderbroken toegang tot de website, zonder vertraging, storingen, fouten of virussen kan niet geboden worden. De informatie wordt daarom in feitelijke staat verschaft, zonder enigerlei garanties, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, waaronder mede begrepen nauwkeurigheid, snelheid en volledigheid.
Op de website van Allganizer kunnen verwijzingen naar websites van derden staan. Allganizer heeft geen zeggenschap over of draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites en de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid

Allganizer, de met haar verbonden opdrachtgevers, tijdelijk ingehuurde deskundigen of toekomstige werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband met gebruik van de website, de content die op de website is gepubliceerd of waartoe middels het gebruik van de website toegang kan worden verkregen, of het kopiëren, publiekelijk tonen of ander gebruik daarvan.

Auteursrechten

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Hierdoor kan onbevoegd gebruik van de middelen op de website inbreuk maken op het auteurs- of handelsmerkrecht of andere wetgeving. Het downloaden door gebruikers van de middelen op de website voor eigen, niet-commercieel gebruik, is toegestaan. Op de website aanwezige informatie mag niet worden veranderd, vermenigvuldigd of publiekelijk getoond, uitgevoerd of verspreid, of voor enigerlei openbaar of commercieel doel worden aangewend.

Copyright © Allganizer Frank Pieterse, 2021.
Alle rechten voorbehouden.