• Allganizer Professional Organizing, opruimen
  • Opruimen, rust, ruimte, overzicht en structuur

Privacy

Allganizer vindt het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie uiterst belangrijk. Allganizer verzamelt uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan ons wordt verstrekt. Die informatie wordt onder meer verkregen doordat bezoekers aan de website door middel van e-mail of telefonisch contact informatie aanvragen, een afspraak willen maken, een vraag stellen. Het is mogelijk dat bezoekers aan de website, zich voor bepaalde (toekomstige) onderdelen of dienstverlening moeten laten registreren. Wanneer een bezoeker dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, wordt deze uitsluitend gebruikt voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.

De verkregen informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dit op uitdrukkelijk verzoek is van de bezoeker aan deze website. Er worden alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen, om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat Allganizer erover beschikt, dit volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die (in de toekomst) op de website staan en die vallen onder de wetgeving m.b.t. persoonsgegevens, zijn uitsluitend opgenomen na mondelinge en / of schriftelijke toestemming van de persoon of organisatie in kwestie. Deze personen kunnen deze toestemming intrekken door contact op te nemen met Allganizer Frank Pieterse Schoutstraat 22 5663 EZ Geldrop

De verzamelde statistische gegevens, zoals het aantal bezoekers aan de website, zijn uitsluitend cijfermateriaal en geven geen informatie over persoonsgegevens en worden alleen bij de hostingprovider (Denit Hosting Solutions) opgeslagen. Gebruikte cookies zijn louter funtioneel en noodzakelijk om binnen de website te kunnen navigeren en worden niet door derden gebruikt.

Copyright © Allganizer Frank Pieterse, 2021.
Alle rechten voorbehouden.