• Allganizer Professional Organizing, opruimen
  • Opruimen, rust, ruimte, overzicht en structuur

Werkwijze

Dit kunt u van Allganizer verwachten:

  • Eerst vindt bij u thuis een kennismakingsgesprek plaats. Hierbij worden uw situatie, uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht.
  • Naar aanleiding van dit gesprek stuur ik u een offerte, met daarin een duidelijke omschrijving van het aantal dagen, kosten en voorwaarden.
  • Indien u akkoord gaat met de offerte, gaat Allganizer samen met u aan de slag. Met intensieve begeleiding wordt u in staat gesteld het organiseren van uw huishouden grotendeels zelf uit te voeren.
  • Tijdens iedere sessie leert u ordenen: alle dingen krijgen direct een bestemming. Steeds bent u degene die beslist wat van belang is, wat weg kan en wat behouden blijft.
  • Uw wensen en mogelijkheden vormen de basis van het ordeningsproces. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de wensen van eventuele gezinsleden of huisgenoten.
  • Alles krijgt direct een eigen, vaste en logische plek.
  • Om te voorkomen dat het in de toekomst opnieuw wanordelijk wordt, wordt uitgebreid stilgestaan bij een goede tijdsindeling en vaste routines.
  • Aan het eind van het traject, maakt Allganizer een beknopt en helder rapport, met daarin een korte omschrijving van het proces en aanwijzingen voor de toekomst.

Allganizer werkt discreet, met respect voor uw privacy en uw spullen.

Tarieven